Partneři

Generální partner

Skupina ICZ jako významný dodavatel informačních technologií a systémový integrátor nabízí širokou paletu služeb od konzultací přes dodávky informačních systémů až po úplné převzetí sítě do svěřené správy.

Dodávkově pokrývá oblasti aplikačního software, bezpečnosti a infrastruktury, a to zejména pro odvětví veřejné správy, zdravotnictví, obrany, dopravy, financí, výroby, logistiky a telekomunikací.

Vedle České republiky a Slovenska působí Skupina ICZ významně také v dalších zemích.

Hlavní partneři

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) je třetí největší univerzitou v Praze. Spojuje v sobě stoletou tradici s nejmodernějšími technologiemi, progresivní vědou a výzkumem v oblasti zemědělství, lesnictví, ekologie, technologií a techniky, ale i s ekonomikou a řízením. Moderně vybavené laboratoře se špičkovým zázemím včetně školních podniků umožňují vynikající vzdělávání s možností osobního růstu a zapojení do vědeckých projektů doma i v zahraničí. ČZU zajišťuje kompletní vysokoškolské studium, letní školy, speciální kurzy, univerzitu třetího věku. ČZU je držitelem prestižního ocenění ECTS label.

Česká spořitelna je velká banka s velkými možnostmi. Je to ale především banka plná výzev, příležitostí, příběhů, zajímavých a kreativních lidí, se kterými je radost pracovat. Potkejte se s námi a uvidíte sami.

V České spořitelně funguje pool externistů z řad vysokoškoláků, kteří se podílejí na chodu projektové kanceláře a strategických projektů. Díky této zkušenosti se dostávají k opravdu zajímavým příležitostem. Otevíráme mladým talentům dveře. Je potom na každém, do kterých dveří bude chtít vstoupit.
Accenture je globální společnost poskytující odborné služby a řešení v oblasti strategií, poradenství, digitálních technologií, technologických služeb a podpory podnikových procesů. V České republice se Accenture zaměřuje na rozsáhlé transformační projekty pro lokální a mezinárodní klienty (například z řad bank, pojišťoven, telekomunikačních operátorů a výroby), na kterých Accenture zastává typicky role na pomezí businessu a technologií.
Komix
Komix - Kreslíme komiksy? Ne. Vypadá to u nás jako v komiksu? Občas ano! To proto, že práce je pro nás i zábava. Vyvíjíme informační systémy a aplikace na míru a to nás hodně baví. Ale děláme také integrační a transformační projekty, a to je teprve sranda! A když si náš zákazník neví rady, naši konzultanti ho nasměrují na správnou cestu. Jsme česká společnost, nejsme na prodej a nejsme svázáni korporátními pravidly, a tak si nastavujeme svá vlastní.

Už 25 let dodáváme na český trh zejména informační systémy a aplikace na klíč. Měli jsme a máme možnost podílet se na realizaci významných projektů. Zárukou dobře odvedené práce je kromě využívání špičkových technologií i motivovanost kolegů, kteří se na projektech podílí.

Partneři

„There is a better way“ – tomu v Sympheře věříme. Chcete pracovat s nejlepšími projektovými manažery? Chodit na školení bez limitu na budget? Mluvit přímo s managementem firmy a ovlivňovat její směřování? Snižovat nebo navyšovat pracovní úvazek podle vlastní potřeby? Vybírat si, na jakých projektech budete pracovat?

Na trhu nabízíme konzultační služby, například pomáháme řídit velké projekty, auditujeme je, zavádíme projektové metodiky aj. Paralelně s tím projektové manažery proškolujeme v hardskillových i softskillových dovednostech, kupříkladu PRINCE2, time management, leadership a mnoho dalších. Na základě tisíců referencí si troufáme říct, že jsme jedna z TOP firem na trhu v oblasti školení a konzultací projektového řízení.

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze (PEF ČZU v Praze) je vzdělávací a vědecká instituce, která v souladu se zákonem o vysokých školách poskytuje vrcholné univerzitní vzdělání a rozvíjí tvůrčí, vědecké, pedagogické, sociální a kulturní činnosti v duchu národních, demokratických a humanitních tradic. Podílí se na přípravě vysokoškolsky vzdělané inteligence, přispívá k všestrannému rozvoji vzdělanosti.

Podporovatelé

Ptáte se, kdo je Projectman? Projekťákům pomáháme se rozvíjet a získávat nové znalosti. Poskytujeme čerstvé informace z oboru, šablony a nástroje pro efektivnější práci. Agregujeme nabídky všech kvalitních poskytovatelů školení, kurzů a setkání projektového řízení. Šíříme osvětu o našem oboru a usilujeme o rozvoj projektového řízení v České republice.
Česká komora PMI je lokální komunitou Project Management Institute (PMI). Sdružuje zejména profesionály pracující s rodinou standardů kolem Project Management Body of Knowledge (PMBOK). Jejím posláním je vědomá, aktivní a soustavná podpora projektového řízení v České republice. Pro profesionály v projektovém managementu pořádá přednášky, besedy u kulatého školu, neformální networkingové akce a svým členům nabízí i odborné poradenství a pomoc s přípravou na vybrané certifikace.
Studentská unie ČVUT je studentská organizace s pestrou škálou klubů a velkou nabídkou nejrůznějších aktivit. Zároveň je to nezávislá organizace s vlastním řízením, strukturou, pravidly a posláním. Je realizací společných zájmů mnoha lidí.

Studentskou unii ČVUT tvoří 21 klubů, které organizují nespočet pravidelných a ještě více nepravidelných aktivit od sportovních klání, přednášek, hudebních festivalů, promítání po nejrůznější kurzy.
Univerzitní noviny ČZU iZUN.eu jsou provozovány ČZU Media z.s., největší nezávislou studentskou organizací na České zemědělské univerzitě v Praze. Tento soubor mediálních aktivit poskytuje aktuální informace z prostředí studentů ČZU pomocí webového portálu www.izun.eu, projektové tým pořádá kulturní a společenské akce různé velikosti či aktivně realizuje technické a tištěné projekty.

Mezi nejvýznamnější akce, které pořádá se řadí Oficiální zahajovací party ČZU, Zahajovací galavečer, Burza skript ČZU či Miss Agro.

Univerzitní noviny ČZU iZUN.eu, působí na České zemědělské univerzitě již desátým rokem. Jeho cílovou skupinou je více než 25 000 studentů České zemědělské univerzity, ale také dalších x tisíc, především pražských, studentů.
Akční tým PEF je studentská organizace, která především spravuje sociální sítě Provozně ekonomické fakulty. Jejich prostřednictvím informuje studenty, zaměstnance i širokou veřejnost o důležitých záležitostech týkajících se studia, fakulty a univerzity. Také tvoří studentskou televizi AT TV, účastní se akcí fakulty a má svůj web smat.se, kde si můžete přečíst články o zajímavých věcech, aktuální informace, atd.
Projektový underground je zejména diskuzní platformou projektových manažerů, která se pravidelně několikrát ročně schází, aby se její členové mohli podělit o zkušenosti z toho, co na jejich projektech funguje a nefunguje a potkat se z kolegy z oboru.
Komora Projektových Manažerů sdružuje projektové manažery ze všech oborů a poskytuje tak unikátní platformu pro sdílení zkušeností a umožňuje žádoucí synergii napříč všem oborům trhu. KPM nechce být konkurencí, nechce soupeřit s dalšími organizacemi projektového řízení. Naopak – nabízí neutrální půdu a zázemí všem zájemcům, kteří si chtějí rozšířit obzor.
Jsme IPMA® Česká republika. Rozvíjíme komunitu projektových manažerů v České republice a podporujeme profesionální rozvoj projektového řízení. IPMA® Česká republika je členskou národní asociací Internationational Project Management Association a jako jediná v České republice může certifikovat dle standardu IPMA®.
Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) je jedinou veřejnou vysokou školou v Kraji Vysočina a první neuniverzitní veřejnou VŠ v České republice. Poskytuje kvalitní vzdělání propojené s aplikační sférou prostřednictvím dlouhodobých praxí. VŠPJ nabízí široké spektrum studijních možností: cestovní ruch, ekonomika, IT, technika, sociální práce i zdravotnické nelékařské obory. Kromě bakalářského a magisterského studia zajišťuje i celoživotní vzdělávání včetně univerzity třetího věku a celkově přispívá k rozvoji kultury a vzdělanosti v regionu.
Studenta web & mag patří k největším českým médiím zaměřeným na work-life balanc mileniálů a vysokoškoláků. Tištěný magazín (který vychází šestkrát do roka v nákladu 40 000 výtisků a je distribuován po celé ČR) nabízí špičkovou žurnalistickou úroveň ve čtivé podobě a vlastním obsahu, doplněnou moderním grafickým zpracováním. Web Studenta.cz je rozšířen o aktuální dění z (nejen) studentského světa a lifestylu formou redakčních článků, rozhovorů i multimediálního obsahu.