Řečníci

Jan Kopřiva

Jan Kopřiva

ČSOB

https://www.csob.cz

V současné době pracuje jako projektový manažer ve společnosti ČSOB. Projektovému managementu se věnuje přes 9 let. Od řízení IT, kde se pohybuje již 19 let se postupně dostal k IT projektům. Podílí se na zavádění best practice projektového řízení v ČSOB. Spolupracuje s KPM a SKPŘ.

 

Workshop „Z nováčka projekťákem snadno a rychle“

Projektový management je specifický v tom, že se nedá nastudovat, ale je potřeba se ho naučit praxí. Mladý člověk po škole může mít různé certifikace a tituly, ale pokud se rozhodne dělat projektový management, vždy bude začínat jako trainee, bez ohledu na název pozice, na kterou nastupuje. Aby se stal skutečným projektovým manažerem, potřebuje si nejprve projít cestou slepých uliček a učení se z vlastních chyb, tak jako všichni před ním. Během workshopu se zaměříme na to, jak udělat tuto cestu pokud možno efektivní a co nejméně bolestivou.