Řečníci

Jana Hajduová

Jana Hajduová

Česká komora PMI

http://www.pmi.cz

Jsem nadšená projekťačka aktivně řídící projekty výzkumu a vývoje pro různé společnosti (nyní zejména v oblasti řízení letového provozu a zdravotnictví). Kromě toho pomáhám firmám nastavovat procesy v projektovém řízení a rozvíjet jejich projektové manažery. Zastávám názor, že nejdůležitějším nástrojem projektového manažera je zdravý selský rozum a jeho osobnost.

Kromě práce se věnuji i dalším aktivitám jako dobrovolník. Jsem členka Řídícího výboru České komory PMI - neziskové organizace podporující rozvoj projektového řízení v ČR, která je součástí globální komunity profesionálů v projektovém řízení PMI. Jsem také členkou Prázdninové školy Lipnice, kde se aktuálně podílím na přípravě kurzu Vyhlídky 2017 (zážitkový kurz osobního rozvoje pro dospělé).

 

Workshop „Projektový manažer: muž či žena?“ (+Vratislav Čermák)

Je projektové řízení převážně mužskou disciplínou? Existuje něco jako mužský a ženský přístup k řízení projektů a pokud ano, jak se projevuje? Nejen tyto otázky vám zodpovíme na našem interaktivním workshopu. Nahlédneme také na řízení ženských týmů z pohledu projektového manažera, stejně jako na to, jak mohou ženy v roli PM obohatit čistě mužské kolektivy. Prodiskutujeme také zkušenosti z různých firem/prostředí a projdeme si společně, co je nezbytný "X faktor" úspěšného projekťáka.

Pozn.: Workshop je plánován na 90 minut. Pravděpodobně tedy částečně přesáhne i do doby přestávky.