Pořadatel

O SKPŘ

Studentský klub projektového řízení (SKPŘ) vznikl na počátku roku 2012 při Vysoké škole ekonomické (VŠE) v Praze. Náš klub je složen převážně z absolventů a studentů vysokých škol, které spojuje společný zájem o oblast projektového řízení. Naším hlavním dlouhodobým cílem je přispívat k rozvoji tohoto dynamicky rozvíjejícího se oboru v České republice.

Pro naše členy pořádáme vždy v průběhu semestru pravidelné schůzky, kde:
  • získávají teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti projektového řízení i dalších manažerských dovedností
  • nabízíme možnost zapojit se do řízení a realizace reálných projektů (interních či od našich partnerů)
  • zprostředkováváme členům pracovní příležitosti od našich partnerů
  • mají příležitost poznat se s lidmi podobného zaměření a sdílet navzájem své zkušenosti
Mimo to pořádáme další odborné přednášky a workshopy za účasti manažerů z praxe.

Máte-li zájem se o nás dozvědět více nebo se rovnou do dění v klubu aktivně zapojit, najdete nás online na www.skpr.cz, na Facebooku nebo se na nás můžete obrátit prostřednictvím e-mailu info@skpr.cz.